Chính sách nhắn tin SMS

1. Nếu bạn đang kinh doanh với một công ty được cung cấp bởi Route4Me và nếu bạn chọn nhận các loại thông báo được cung cấp, thì Route4Me sẽ thông báo cho bạn bằng tin nhắn SMS với các cập nhật quan trọng về trạng thái và nơi ở của tài xế hoặc phương tiện đến một hoặc nhiều vị trí được liên kết với bạn hoặc một giao dịch mà bạn được liên kết. Ví dụ về những cập nhật quan trọng này bao gồm, nhưng không giới hạn ở cảnh báo tài xế sắp đến, thông báo đến và đi, bằng chứng về việc đón, giao hàng hoặc dịch vụ, v.v.

2. Bạn có thể hủy dịch vụ SMS bất kỳ lúc nào. Chỉ cần nhắn tin "STOP" tới mã ngắn. Sau khi bạn gửi tin nhắn SMS "STOP" cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn SMS để xác nhận rằng bạn đã được hủy đăng ký. Sau đó, bạn sẽ không nhận được tin nhắn SMS từ chúng tôi nữa. Nếu bạn muốn tham gia lại, chỉ cần đăng ký như lần đầu tiên và chúng tôi sẽ bắt đầu gửi lại tin nhắn SMS cho bạn.

3. Nếu bạn đang gặp sự cố với chương trình nhắn tin, bạn có thể trả lời bằng từ khóa HELP (TRỢ GIÚP) để được hỗ trợ thêm hoặc bạn có thể nhận trợ giúp trực tiếp tại 1-888-552-9045.

4. Các nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm đối với các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không được gửi.

5. Như mọi khi, cước tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng cho bất kỳ tin nhắn nào được gửi cho bạn từ chúng tôi và chúng tôi từ bạn. Bạn sẽ nhận được tối đa 3 tin nhắn cho mỗi lần gửi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về gói văn bản hoặc gói dữ liệu của mình, cách tốt nhất là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

6. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi: https://www.route4me.com/terms-of-service